Clava Cairns - Škotska.
Clava Cairns - Škotska.

Organizem

Je zavest o celoti, o povezanosti vsega z vsem, o sodelovanju posamičnosti v dobro celote in o delovanju celote v dobro posameznih delov. Je zavest o vzajemnosti in usodni povezanosti vseh delov življenja v širše telo zavesti, ki obstaja kot organizem, ki vzdržuje celostni namen bivanja. To je oblika kolektivne zavesti, ki jo dosežejo posamezniki in skupine, ki iščejo globji in širši smisel življenja. To je čista izkustvena resnica, naravna pot življenja, ki je vodena od univerzalne resnice.

 

Notranja celota

Človek je celota zavedanja o sebi. In sicer zavest o svojem duhovnem bitju, zavest o svojem mentalnem bivanju, zavest o čustvenem bivanju in zavest o fizičnem bivanju. Ta štiri področja zavedanja sestavljajo celoto zavesti o sebi, o posamezniku. To celoto se da živeti, občutiti in dojeti ISTOČASNO.

Trdim, da je zavest o sebi, lastna vrednost in ljubezen do sebe, ki je posledica vseh štirih nivojev zavedanja, celota. Temu organizmu notranje zavesti lahko rečemo človekovo bistvo. To je človek. Glede na to, koliko je resnicoljuben, iskren do sebe in nedolžen v svojem bivanju, toliko je resničen. Zato ni zapleten v iluzijo. Predvsem pa ni izkrivljen do sebe, lažen in izdajalski do okolja. Ampak SEBE KAŽE TAKEGA KOT JE V RESNICI IN S TEM PRISPEVA ŽIVLJENJU IN GA NIKOLI NE POŠKODUJE.

TO POVZROČI ORGANSKO POVEZANOST ŽIVLJENJA, KI SE KOT ZAVEST KAŽE V OBLIKI ČUTENJA. LAHKO JO OPIŠEMO KOT BLIŽINO VSEGA ŽIVLJENJA, SOČUTJE DO VSEGA ŽIVEGA IN SODELOVANJE.

Sprememba

Sposobnost spreminjanja je prvi korak k zavestni kreaciji življenja.

 

Vas Macchu Picchu

Vas Macchu Picchu - Peru, Južna Amerika

Zavestno izkustvo

Življenje vedno raste. Pot rasti življenja ustvarja vedenjske vzorce. To so načini obnašanja, ki postanejo potem VZOR za množice, ki jih posnemajo. To so arhetipske vsebine in oblike življenja. Lahko jih živimo zavestno. To je naravna pot rasti posameznika. To lahko preraste tudi v resnični fizični vzor za bližnjo okolico in vpliva na vedenje ožjih in širših skupin ljudi. To je inspiracija življenja, ki poteka preko uspešnega vzora. Tak vzor pritegne posameznike in mase ljudi brez sugestije in vmešavanja v svobodno voljo.

TO JE ZAVESTNO IZKUSTVO IN ZAVESTNA KREACIJA ŽIVLJENJA ZA BODOČNOST.

 

Iz filma Invictus in življenja Nelsona Mandele:

“JAZ SEM MOJSTER SVOJE USODE;

JAZ SEM KRMAR SVOJE DUŠE.“

zavestna skupnost

Zavest posameznika se povezuje v popolno strukturo drugih zavestnih posameznikov, ki tvorijo zavestno skupnost in zavestno vzdržujejo varnost in zdravje znotraj skupnosti.

Nezavedno izkustvo

Nezavedno izkustvo obstaja kot oblika življenja, ki kot skupek nezavednih vedenjskih vzorcev tvori MATRICO nezavednega bivanja mase ljudi. To matrico večina ljudi živi samodejno (brez svoje zavestne volje pillstock, tako da ne ve kaj počne). Mnogim posameznikom se zdi zakon večine edini pravi zakon življenja. Zaradi tega se prepuščajo nezavednemu toku življenja in poskušajo biti čim bolj prilagojeni masi.

ZAKON VEČINE NI MERILO RESNICE, AMPAK JE TOLAŽBA IN KRINKA STRAHU PRED SPREMEMBO.

NEZAVEDNO PREPUŠČANJE SLUČAJU IN ... VODI POSAMEZNIKE IN MASE VEDNO V NIŽJE OBLIKE ŽIVLJENJA, KJER VLADA IZKORIŠČANJE, ODVISNOST IN POSESIVNOST. V SKRAJNEM PRIMERU MUČENJE IN IZNIČENJE ŽIVLJENJA. V KONČNI OBLIKI JE TO SMRT CIVILIZACIJE IN MATERIALIZACIJA ZLA, KI SMO GA DOPUSTILI SAMI S SVOJO NEODGOVORNOSTJO. 

nezavedna skupnost

Nezavedni posameznik se predaja slučaju in je zato žrtev odnosov, ki širijo odvisnost in posesivnost in druge bolezni. Taka skupnost je ranljiva. Njena struktura zavesti je razbita. In nevarna za vse udeležene.

Rešitev

Calanish

Calanish - Škotska

 

ZAVESTNI POSAMEZNIK ALI SKUPINA MORA VZDRŽATI BREZ BOJA, SAMO Z VZGLEDOM IN Z VZTRAJNIM NAPREDOVANJEM PROTI NOVI OBLIKI ŽIVLJENJA. V SKRAJNEM PRIMERU S KOMUNIKACIJO RESNICE, KI NIKOLI NE POŠKODUJE ČLOVEŠKEGA BISTVA, LAHKO POŠKODUJE SAMO ČLOVEKOVO OŠABNOST.

 

GROZLJIVO JE, KO VIDIŠ NA SVOJE OČI, KAKO SE LJUDJE LAŽJE IN HITREJE POVEZUJEJO IN SODELUJEJO V HUDOBIJI KOT PA V DOBROTI.

VENDAR TAKO JE.

 

“ENAKI K ENAKIM.“ Besede Jezusa Kristusa.

Evolucija življenja

Trdim iz izkustva, da zavestno življenje in zavestno preseganje povprečja ustvarja nove možnosti. To je kreativna sila, ki vedno prinaša nove vedenjske vzorce. To je pot večne evolucije, ki je možna samo, če se posamezniki zavedajo sebe in odločijo za zavestno pot. Na ta način posameznik in zavestne skupine ljudi lahko ustvarijo nov način življenja. Na ta način so tudi do sedaj posamezniki in zavestne skupnosti ustvarjali družbena in politična gibanja, ki so spreminjala tok zgodovine človeštva. Primeri: izročilo Horusove šole zavesti – evolucija civilizacije človeštva, ki se nadaljuje v bistvo antične Grčije – Pitagorejska šola zavesti, v čuvarje zavesti skozi srednji vek – templarje, viteze okrogle mize in tradicijo druidov, v jedro renesanse – hermetiste, v jedro demokracije – prostozidarje... Vse te šole so vključevale zavestne posameznike in zavestne skupnosti, ki so spremenile družbo, kar pomeni, zavestno presegle stare vedenjske vzorce in rodile nove.

 

Zapisi v kamnu

Zapisi v kamnu - Škotska

 

Naša šola Ključi življenja

Božanski jezik tišine in svetlobe

Šola temelji na izkustvu medsebojnih odnosov. Kar narediš zase, narediš za druge. Kar narediš za druge, narediš zase.

Razvoj zavesti v šoli poteka po stopnjah od 0 do 14.

Ladja

 

Splošna praksa in podpora

Šola se razlikuje od ostalih mističnih šol po tem, da v šoli ni hierarhije moči in znanja. Vsak posameznik sam izpelje samoinicijacijo zavesti glede na to, koliko verjame vase, v svoj izvor in svetost te prakse. Vsak je odvisen od svoje lastne vložene energije in pripravljenosti na spremembo. Šola nima prisege in ne veže ali obvezuje za bodočnost. Temelji na zaupanju, da bo posameznik s pomočjo dela dosegel tako raven zrelosti in harmonije, da znanja ne bo zlorabil. Obstaja pa vendarle tudi kozmično varstvo, ki posreduje, če gre posameznik v svoji iluziji kraje in zlorabe predaleč.

 

Istočasno se je skozi zavestno skupnost rojevala višja stopnja zavesti. Skrivna znanja ženskih kultur pred potopom in skrivna znanja antičnih šol so prebudili še dve obliki skrivnega učenja, in sicer Šolo Kreacije in Šolo zrenja. Vse tri šole delujejo še danes.

 

Jezero Titikaka - Peru

Jezero Titikaka - Peru

 

Kmalu zatem so se naša znanja in naša zavest združila z zavestjo živečega mojstra zavesti Drunvala Melchizedeka, kar je povzročilo globoko sodelovanje na najbolj subtilni ravni duše vseh vključenih. Ta medsebojna izmenjava kulture zavesti traja vse do danes. Zgodila se je kvalitetna sprememba v načinu komunikacije in odnosu tako, da smo z Drunvalom Melchizedekom sedaj v prijateljskih odnosih in se več ne družimo samo zaradi prenosa znanja. Naš odnos se je poglobil in je zelo resničen, dosegljiv je tistim ljudem, ki so šolo končali in ostali nedolžni v svojem srcu. Poglabljanje tega odnosa se še nadaljuje.

Moja vloga na tej poti je povezati zavest mojstra, njegovo delo in našo kolektivno zavest. To mi je v veliki meri uspelo tudi s posredovanjem svetlobnega telesa Merkaba. Na tej poti sem sprejela 3 odločitve:

1. Pristopna izjava k učenju svetlobnega telesa preko organizacije F.O.L.

2. Izstopna izjava iz organizacije F.O.L.

3. Moje posredovanje zavedanja o svetlobnem polju Merkaba se nadaljuje samostojno.

 

Abraham in Melkizedek
(Sveto pismo, Stara zaveza, 1. Mojzesova knjiga (Genesis), 13, 18-15,3)
Salemski kralj Melkizedek pa je prinesel kruha in vina, bil je namreč duhovnik Boga Najvišjega. [...] Abram je odgovoril sodomskemu kralju: »Povzdignem roko h Gospodu, Bogu najvišjemu, ki je ustvaril nebo in zemljo.«

Abraham in Melkizedek

(Sveto pismo, Stara zaveza, 1. Mojzesova knjiga (Genesis), 13, 18-15,3)

Salemski kralj Melkizedek pa je prinesel kruha in vina, bil je namreč duhovnik Boga Najvišjega. [...] Abram je odgovoril sodomskemu kralju: »Povzdignem roko h Gospodu, Bogu najvišjemu, ki je ustvaril nebo in zemljo.«

 

Drunvalo Melchizedek

 

Spletna stran Drunvala Melchizedeka

 

 

Toth

 

V vsakem življenju vsakega človeka pride pravi čas, ko stopiš na čoln raziskovanja zavesti, zapustiš živalsko omejenost in spoznaš svobodo bivanja.